edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
..................... dnia ............................


Kierownik Urzędu Rejonowego
w ...............................................


Wnioskodawca:
........................................................
zam. ...............................................
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuW oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ww. inwestycję planuję realizować na stanowiącej moją własnością nieruchomości, która znajduje się w ................................................................. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr .......................... o powierzchni ....................... m2 oraz nr ..................... o powierzchni ................... m2.
 
 

.........................................................................
Podpis


Załączniki:
1. mapa terenu objętego wnioskiem
2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu
3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej