Przykładowy wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

 

 

wnioskodawca: …………………….
……………………………………..
……………………………………..
reprezentowany przez Zarząd

w osobie ……………………………

Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości

W imieniu ……………………………………………………, którego jestem głównym przedstawicielem składam wniosek o:
- bez przetargowe przekazanie naszemu Stowarzyszeniu, który prowadzi działalność charytatywną, na mocy art. 31 i art. 37 ust. 2 kpt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości znajdującej się w ………………………………… przy ul. ……………………, oznaczonej w ewidencji gruntów nr …………………… o powierzchni …………………… m2 ze sprzedażą budynku, w którym mieści się obecnie ……………………………..… . Ponadto na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zwracam się z prośbą o rozłożenie ceny sprzedaży powyższego budynku na równe raty, na okres 50 lat.

 

 

……………………….
podpis

 

Oceń pismo