Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości

Przykładowy wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………

 

 

wnioskodawca: …………………….
……………………………………..
……………………………………..
reprezentowany przez Zarząd

w osobie ……………………………

Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości

W imieniu ……………………………………………………, którego jestem głównym przedstawicielem składam wniosek o:
– bezprzetargowe przekazanie naszemu Stowarzyszeniu, który prowadzi działalność charytatywną, na mocy art. 31 i art. 37 ust. 2 kpt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości znajdującej się w ………………………………… przy ul. ……………………, oznaczonej w ewidencji gruntów nr …………………… o powierzchni …………………… m2 ze sprzedażą budynku, w którym mieści się obecnie ……………………………..… . Ponadto na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zwracam się z prośbą o rozłożenie ceny sprzedaży powyższego budynku na równe raty, na okres 50 lat.

 

 

……………………….
podpis

 

Pobierz wniosek jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Zalety Korzystania z Wzoru Wniosku o Bezprzetargowe Nabycie Nieruchomości: Kluczowe Informacje dla Wnioskodawców

Wstęp

Bezprzetargowe nabycie nieruchomości to specjalny rodzaj transakcji, który jest możliwy pod pewnymi określonymi warunkami i który może być dla wielu osób znacząco korzystniejszy niż tradycyjne metody zakupu. Jednakże, jak każda formalna procedura, wymaga ona również odpowiedniego przygotowania dokumentów i zrozumienia przepisów prawa. Właśnie dlatego skorzystanie z gotowego wzoru wniosku o bezprzetargowe nabycie nieruchomości jest nie tylko wygodne, ale i wskazane. Poniżej omówimy najważniejsze korzyści, które płyną z tego wyboru.

Zgodność z Prawem i Minimalizacja Błędów

Korzystanie z profesjonalnie przygotowanego wzoru wniosku gwarantuje, że dokument będzie zgodny z obowiązującym prawem i nie zawierał błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg całego procesu. Gotowy wzór jest zwykle przygotowany przez ekspertów w dziedzinie prawa nieruchomości, co daje pewność co do jego jakości i zgodności z aktualnymi regulacjami.

Oszczędność Czasu

Przygotowanie wniosku o bezprzetargowe nabycie nieruchomości może być czasochłonne, zwłaszcza dla osób, które nie są zaznajomione z obowiązującymi procedurami i terminologią. Gotowy wzór jest już w pełni ustrukturyzowany i zawiera wszystkie niezbędne punkty, co znacząco przyspiesza proces wypełniania dokumentów.

Jasność i Przejrzystość

Gotowy wzór wniosku jest zazwyczaj przygotowany w sposób bardzo czytelny i zrozumiały, z klarownym podziałem na sekcje i instrukcjami, jak i gdzie wpisać poszczególne informacje. Dzięki temu wnioskodawca ma pewność, że nie przeoczy żadnych ważnych detali.

Elastyczność

Chociaż wzory są stworzone w sposób uniwersalny, zwykle pozostawiają pewien margines na indywidualne dostosowania. Dzięki temu można je łatwo modyfikować i dostosowywać do konkretnych potrzeb i sytuacji.

Oszczędność Kosztów

Skorzystanie z gotowego wzoru wniosku pozwala również zaoszczędzić na kosztach związanym z konsultacją prawną. Oczywiście, w niektórych bardziej skomplikowanych przypadkach wsparcie prawnika może być nadal wskazane, ale w wielu sytuacjach gotowy wzór będzie w pełni wystarczający.

Podsumowanie

Z uwagi na wszystkie wymienione korzyści, skorzystanie z wzoru wniosku o bezprzetargowe nabycie nieruchomości jest decyzją, która znacząco może uprościć i przyspieszyć cały proces zakupu. Daje to również pewność co do zgodności z prawem i minimalizuje ryzyko błędów, co jest szczególnie ważne w kontekście tak poważnych i często kosztownych transakcji, jak zakup nieruchomości.

Share This