Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Przykładowy wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………… , dn ………………….
Starosta Powiatowy
w ……………………….

wnioskodawca:
………………………….
………………………….
………………………….

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie geodety podczas ustalania przebiegu granic oraz rozgraniczenia nieruchomości rolnej znajdującej się w miejscowości …………………………… przy ul. ……………………… . Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów nr ……………………. oraz nieruchomości Pana …………………………, zamieszkałego w ……………………… , przy ul. ………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów nr …………………………. .

Uzasadnienie

Zarówna ja, jak i Pan …………………………………, jesteśmy właścicielami przedstawionych powyżej nieruchomości rolnych. Poprzez brak oznaczeń granicznych, przebieg pomiędzy tymi dwoma działkami nie wzbudza naszego zaufania. We dwóch nie możemy oraz nie jesteśmy w stanie ustalić prawidłowego przebiegu granic. W związku z czym nasila się spór sąsiedzki. Jedynie pomiar wykonany przez geodetę jest w stanie zażegnać konflikt sąsiedzki. Powołując się na art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

…………………….
podpis

 

Pobierz wniosek jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Wzoru Wniosku o Dokonanie Rozgraniczenia Nieruchomości Rolnych: Przewodnik dla Wnioskodawców

Wstęp

Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych to proces często konieczny w przypadku sprzedaży, zakupu lub dziedziczenia gruntów. Procedura ta wymaga starannego przygotowania dokumentów oraz zrozumienia przepisów prawa. Dlatego skorzystanie z gotowego wzoru wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych może znacząco uprościć i przyspieszyć cały proces. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych korzyści płynących z wykorzystania takiego wzoru.

Precyzyjność i Zgodność z Obowiązującymi Normami

Pierwsza i najważniejsza korzyść to pewność, że wszelkie formalności są zgodne z obowiązującym prawem. Wzory wniosków są tworzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów, dzięki czemu znacząco zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów formalnych, które mogą opóźnić lub nawet unieważnić cały proces.

Oszczędność Czasu

Kompletowanie niezbędnych dokumentów i ich weryfikacja może być czasochłonne. Wzór wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych zazwyczaj zawiera wszystkie potrzebne informacje i wytyczne, co znacząco ułatwia i przyspiesza przygotowanie wniosku.

Profesjonalizm i Jasność

Wzory wniosków są przygotowane w sposób profesjonalny, co ułatwia ich zrozumienie i wypełnienie. Struktura wzoru jest przejrzysta, co pozwala na uporządkowanie wszystkich danych i informacji w logiczną i zrozumiałą całość.

Oszczędność Zasobów Finansowych

Użycie wzoru wniosku często eliminuje potrzebę zatrudniania prawników czy doradców, co generuje dodatkowe koszty. Dzięki skorzystaniu z gotowego wzoru można znacząco zredukować wydatki związane z procesem rozgraniczenia nieruchomości.

Możliwość Indywidualnego Dostosowania

Chociaż wzory są uniwersalne, zawsze istnieje możliwość ich indywidualnego dostosowania do konkretnej sytuacji. Oznacza to, że wzór można uzupełnić o dodatkowe klauzule czy informacje, jeżeli jest taka potrzeba.

Podsumowanie

Korzystanie z wzoru wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych to praktyczne i efektywne rozwiązanie dla każdego wnioskodawcy. Umożliwia to nie tylko znaczącą oszczędność czasu i zasobów finansowych, ale również daje pewność co do zgodności z obowiązującym prawem i minimalizuje ryzyko błędów. W obliczu tych korzyści, korzystanie z gotowego wzoru wydaje się być najbardziej sensownym i ekonomicznym wyborem.

Share This