Przykładowy wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

………………… , dn ………………….

Starosta Powiatowy
w ……………………….

wnioskodawca:
………………………….
………………………….
………………………….

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie geodety podczas ustalania przebiegu granic oraz rozgraniczenia nieruchomości rolnej znajdującej się w miejscowości …………………………… przy ul. ……………………… . Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów nr ……………………. oraz nieruchomości Pana …………………………, zamieszkałego w ……………………… , przy ul. ………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów nr …………………………. .

Uzasadnienie

Zarówna ja, jak i Pan …………………………………, jesteśmy właścicielami przedstawionych powyżej nieruchomości rolnych. Poprzez brak oznaczeń granicznych, przebieg pomiędzy tymi dwoma działkami nie wzbudza naszego zaufania. We dwóch nie możemy oraz nie jesteśmy w stanie ustalić prawidłowego przebiegu granic. W związku z czym nasila się spór sąsiedzki. Jedynie pomiar wykonany przez geodetę jest w stanie zażegnać konflikt sąsiedzki. Powołując się na art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

…………………….
podpis

 

[kkstarratings]