edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….., dnia …………………….


Starosta Powiatowy
w ……………………….


wnioskodawca:
………………………….
………………………….
………………………….
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnychZwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie geodety podczas ustalania przebiegu granic oraz rozgraniczenia nieruchomości rolnej znajdującej się w miejscowości …………………………… przy ul. ……………………… . Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów nr ……………………. oraz nieruchomości Pana …………………………, zamieszkałego w ……………………… , przy ul. ………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów nr …………………………. .Uzasadnienie


Zarówna ja, jak i Pan …………………………………, jesteśmy właścicielami przedstawionych powyżej nieruchomości rolnych. Poprzez brak oznaczeń granicznych, przebieg pomiędzy tymi dwoma działkami nie wzbudza naszego zaufania. We dwóch nie możemy oraz nie jesteśmy w stanie ustalić prawidłowego przebiegu granic. W związku z czym nasila się spór sąsiedzki. Jedynie pomiar wykonany przez geodetę jest w stanie zażegnać konflikt sąsiedzki. Powołując się na art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

…………………….
podpis