Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………
Wojewoda ……………………..

w ………………………………

 

Wnioskodawca: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków |
z mojego zakładu  …………………… do rzeki …………………., która przepływa tuż obok mojego przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

W związku z formą prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej konieczne jest odprowadzanie powstałych przez mój zakład ścieków. Jedynym rozwiązaniem jest odprowadzanie powstałych ścieków do rzeki …………………..… . Oczywiście ścieki będą po wstępnej obróbce oraz będą spełniały wszelkie restrykcyjne wymagania przewidziane
w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi.

Wstępne badania wykonane przez laboratorium ……………………………… pozwalają określić, że ustalone przepisami normy nie zostaną w żaden sposób przekroczone.

W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie postępowania wodno prawnego
i wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Podstawą wniosku jest treść art. 20 ust. l ustawy z 24.10.1974 r. – Prawo wodne.

 

……………………………….

podpis

Pobierz wniosek jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Zastosowanie Darmowego Wzoru Wniosku o Wydanie Pozwolenia na Odprowadzanie Ścieków: Przewodnik Po Wszystkich Zaletach

Wprowadzenie

Odprowadzanie ścieków jest działalnością regulowaną przez prawo, i zanim rozpoczniesz jakąkolwiek formę takiej aktywności, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Procedura może wydawać się zawiła, ale z odpowiednimi narzędziami staje się znacznie prostsza. Dlatego warto skorzystać z naszego darmowego wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych powodów, dla których jest to dobry wybór.

Znajdź Skarb w Biurokratycznym Labiryncie

Prawo dotyczące odprowadzania ścieków jest skomplikowane i pełne zawiłości. Dlatego nasz wzór wniosku działa jak mapa, która prowadzi Cię przez ten biurokratyczny labirynt, pomagając unikać najbardziej problematycznych „pułapek”.

Zapewnij Zgodność z Regulacjami

Niewłaściwe wypełnienie wniosku lub pominięcie jakiegokolwiek wymaganego elementu może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Nasz wzór został zaktualizowany zgodnie z obowiązującą legislacją, zapewniając, że wszystkie niezbędne informacje zostaną właściwie uwzględnione.

Oszczędzaj Czas i Zasoby

Pomyśl, ile godzin byś spędził, próbując samodzielnie zrozumieć wszystkie wymagania i regulacje. Nasz wzór jest gotowy do użycia; wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić go zgodnie z instrukcjami. Oszczędza to zarówno czas, jak i energię.

Instrukcje Krok po Kroku

Wzór wniosku jest wyposażony w jasne i zrozumiałe instrukcje. Nawet jeśli nie jesteś ekspertem w dziedzinie prawnej czy środowiskowej, będziesz w stanie łatwo poradzić sobie z wymaganiami i złożyć wniosek bez żadnych problemów.

Adaptowalność do Twojego Projektu

Wzór wniosku jest na tyle uniwersalny, że można go dostosować do różnych typów działalności związanej z odprowadzaniem ścieków. Możesz go z łatwością dostosować do Twojego konkretnego przypadku, dodając niezbędne informacje i załączniki.

Wysoka Jakość Bez Kosztów

Być może najważniejszą zaletą jest to, że oferujemy ten wzór za darmo. Otrzymujesz więc narzędzie o wysokiej jakości, które spełni wszystkie Twoje potrzeby, nie wydając przy tym ani grosza.

Zakończenie

Uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków jest koniecznością, ale nie musi być udręką. Z naszym darmowym wzorem wniosku, ten proces staje się znacznie łatwiejszy i bardziej zrozumiały. Nie marnuj więcej czasu na zastanawianie się, jak zacząć; skorzystaj z naszego wzoru i podejmij kroki w kierunku zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności.

Share This