edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………………., dnia ……………………..Wojewoda ……………………..
w ………………………………
 
Wnioskodawca:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ściekówZwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków | z mojego zakładu …………………… do rzeki …………………., która przepływa tuż obok mojego przedsiębiorstwa.


Uzasadnienie


W związku z formą prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej konieczne jest odprowadzanie powstałych przez mój zakład ścieków. Jedynym rozwiązaniem jest odprowadzanie powstałych ścieków do rzeki …………………..… . Oczywiście ścieki będą po wstępnej obróbce oraz będą spełniały wszelkie restrykcyjne wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi.
Wstępne badania wykonane przez laboratorium ……………………………… pozwalają określić, że ustalone przepisami normy nie zostaną w żaden sposób przekroczone.
W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie postępowania wodno prawnego i wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Podstawą wniosku jest treść art. 20 ust. l ustawy z 24.10.1974 r. - Prawo wodne.


……………………………….
podpis