Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji

w Warszawie

Wnioskodawca: ……………………..

……………………………………….

Pełnomocnik: ………………………..

……………………………………….

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Działając w imieniu mojego wnioskodawcy …………………………, na podstawie pełnomocnictwa, które załączam, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

wydanie zezwolenia na nabycie przez mojego Klienta nieruchomości położonej w …………………… przy ulicy ………………………. , wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w ……………………….. , KW nr …………………… .

Uzasadnienie

Wnioskodawca …………………………………., syn ………………….. , zamieszkały w …………………………………. jest obywatelem ……………………………… .

Wnioskodawca związany jest jednak na trwałe z Polską, ponieważ …………………….………………………………………………………………. .
Pan ……………………….. ma zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą , która wymaga stałego przebywania na terenie miasta ………………………..…

Ponadto Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje powrócić na stałe do Polski. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

 

…………………………..

podpis

 

Załączniki:

1. pełnomocnictwo

2. wypis z ewidencji gruntów

3. odpis z księgi wieczystej

4. odpis aktu notarialnego 

 

Pobierz wniosek jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego korzystanie z darmowego wzoru Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca jest korzystne?

Wprowadzenie

Nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca często wiąże się z dodatkowymi procedurami prawnymi. Jednym z najważniejszych jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez osobę niebędącą obywatelem Polski. Proces ten jest ściśle uregulowany i może być dla wielu osób trudny do zrozumienia. Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zastanawiasz się, jak prawidłowo złożyć taki wniosek, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – darmowy wzór wniosku. Poniżej przedstawiamy argumenty, dla których warto z niego skorzystać.

Oszczędność czasu

Złożenie wniosku wymaga zgromadzenia szeregu informacji i dokumentów, a samo jego wypełnienie może zająć sporo czasu. Dzięki gotowemu wzorowi, możesz znacznie przyspieszyć ten proces, co jest szczególnie ważne, jeśli masz ograniczony czas na dopełnienie formalności.

Zgodność z prawem

Prawo dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce jest skomplikowane i podlega częstym zmianom. Darmowy wzór wniosku, który oferujemy, został przygotowany przez ekspertów z dziedziny prawa nieruchomości i jest zgodny z aktualnymi przepisami.

Minimalizacja ryzyka błędów

Każdy błąd w wniosku może skutkować jego odrzuceniem i koniecznością rozpoczęcia całego procesu od nowa. Korzystając z gotowego wzoru, minimalizujesz ryzyko takich komplikacji.

Kompleksowe podejście

Nasz wzór wniosku nie jest jedynie szablonem do wypełnienia. Zawiera on również wytyczne dotyczące dodatkowych dokumentów, które mogą być wymagane, oraz praktyczne wskazówki dotyczące całego procesu.

Ułatwienie dla osób nieznających języka i prawa polskiego

Jeżeli język polski nie jest Twoim językiem ojczystym i nie jesteś obeznany z polskim prawem, gotowy wzór wniosku będzie dla Ciebie nieocenioną pomocą. Wszystkie kluczowe informacje i wytyczne są jasno opisane, co znacznie ułatwia zrozumienie procedury.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Chociaż wzór jest standardowy, możesz go łatwo dostosować do swojej unikalnej sytuacji, dodając wszelkie wymagane załączniki czy dodatkowe informacje.

Podsumowanie

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce to skomplikowany proces, który wymaga zrozumienia wielu aspektów prawnych i administracyjnych. Dzięki darmowemu wzorowi wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, ten proces staje się znacznie prostszy i bardziej zrozumiały. Skorzystaj z tej możliwości i zyskaj pewność, że Twój wniosek będzie kompletny, profesjonalny i zgodny z obowiązującym prawem.

Share This