edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………………., dnia …………………Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
w Warszawie


Wnioskodawca: ……………………..
……………………………………….

Pełnomocnik: ………………………..
……………………………………….
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemcaDziałając w imieniu mojego wnioskodawcy …………………………, na podstawie pełnomocnictwa, które załączam, zwracam się z uprzejmą prośbą o:
wydanie zezwolenia na nabycie przez mojego Klienta nieruchomości położonej w …………………… przy ulicy ………………………. , wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w ……………………….. , KW nr …………………… .


Uzasadnienie


Wnioskodawca …………………………………., syn ………………….. , zamieszkały w …………………………………. jest obywatelem ……………………………… .
Wnioskodawca związany jest jednak na trwałe z Polską, ponieważ …………………….………………………………………………………………. . Pan ……………………….. ma zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą , która wymaga stałego przebywania na terenie miasta ………………………..…
Ponadto Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje powrócić na stałe do Polski. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.


…………………………..
podpisZałączniki:
1. pełnomocnictwo
2. wypis z ewidencji gruntów
3. odpis z księgi wieczystej
4. odpis aktu notarialnego