edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………….., dnia ………………………Prezydent Miasta …………………
Urząd Miasta
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w ……………………….


Wnioskodawca:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczejWnoszę o wydanie zezwolenia na wyłączenie spod produkcji rolniczej z dniem …………………..… niżej wymienionych działek gruntu:
1. nr ………….., karta mapy ……….., o powierzchni ……………. m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w ……………………. KW nr …………………….., jako własność …………………………………………;
2. nr ………….., karta mapy ……….., o powierzchni ……………. m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w ……………………. KW nr …………………….., jako własność …………………………………………;UzasadnienieNa podstawie ewidencji gruntów, powyższe działki stanowią użytki rolne w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego miasta ………………….. przeznaczone są one jako teren pod osiedle handlowo-usługowe - oznaczenie w PZPM symbolem …………………..
Ponadto Wnioskodawca w dniu ……………………….. zawarł z właścicielami gruntów umowy przedwstępne o sprzedaży w formie aktu notarialnego. Właściciele wyrazili zgodę na dysponowanie nieruchomością.
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie..


……………………….
podpisZałączniki:
1. kopie aktów notarialnych
2. warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
3. wypisy z ewidencji gruntów