Przykład upomnienia z powodu nieuregulowania faktury. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANIA FAKTURY

Szanowni Państwo,

do tej pory usiłowaliśmy na wiele różnych sposobów otrzymać od Państwa zaległą płatność za fakturę numer .........................., wystawioną w dniu................................. . Ponadto wychodząc Waszej firmie na przeciw kilkukrotnie przedłużyliśmy termin zapłaty, wychodziliśmy z propozycją zmniejszenia odsetek, zaciągnięcia kredytu oraz wspólne rozmowy, które mogłyby rozwiązać powyższy problem. Z uwagi na brak reakcji ze strony Państwa Firmy oraz po wyczerpaniu wszelkich możliwości poprosiliśmy prawnika, który stwierdził, iż możliwych jest kilka sposobów prawnych na wyegzekwowanie powstałego zadłużenia.

Z uwagi na kilkuletnią współpracę wychodzimy z propozycją ostatecznego przełożenia terminu płatności na dzień ............................. . W celu uniknięcia postępowania sądowego prosimy o nadesłanie przelewu na kwotę ........................ do dnia …………………………. . Inaczej będziemy zmuszeni wyjść na drogę postępowania sądowego, czego zdecydowanie wolelibyśmy uniknąć.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

[kkstarratings]