Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

Przykładowe oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.Poniżej odpowiednio sformatowane pliki do pobrania w formatach doc i pdf.
 

OŚWIADCZENIE

dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

(wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………… Imię……………………………………………………………………………………………………………………………………… Data urodzenia………………………………………PESEL……………………………………………………………………. NIP……………………………., seria i nr dok. tożsamości: dowód -paszport*/……………………………………… Miejsce zamieszkania…………………………………..

Oświadczam, że:
– mam ustalone prawo do emerytury Tak /Nie*/ – mam ustalone prawo do renty (**) Tak/ Nie*/

jeśli tak, podać od kiedy oraz numer decyzji ……………………………………………………. 

– posiadam inny tytuł/y do ubezpieczeń społecznych Tak /Nie*/
jeśli tak, podać jaki ……………………………………………………………………………… ………….. jeśli tak, podać okres/y (od kiedy do kiedy)…………………………………………………….. 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić płatnika składek.

 

Data  

podpis

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie dla Celów Ustalenia Obowiązku Ubezpieczeń Społecznych Osoby Przebywającej na Urlopie Wychowawczym: Kluczowe Informacje i Wskazówki

Ustalanie statusu ubezpieczenia społecznego dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym jest kluczowym elementem zarządzania świadczeniami społecznymi. Takie oświadczenie jest zwykle wymagane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub inne podobne instytucje, aby formalnie określić status ubezpieczenia wnioskodawcy.

Dlaczego Nasz Wzór Oświadczenia Jest Wartościowy?

1. Kompleksowość i Zgodność z Prawem: Nasz wzór oświadczenia został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy i zawiera wszystkie niezbędne elementy, co zwiększa szanse na szybką i pozytywną weryfikację przez ZUS.

2. Oszczędność Czasu: Wykorzystanie gotowego wzoru znacznie przyspiesza proces przygotowania niezbędnych dokumentów. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić osobiste dane i złożyć oświadczenie w odpowiednim miejscu.

3. Dostępność i Łatwość Użycia: Nasz wzór jest dostępny online i całkowicie darmowy, co sprawia, że jest dostępny dla każdego bez względu na miejsce zamieszkania czy sytuację finansową.

Jak Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobierz Wzór: Pobierz nasz darmowy wzór oświadczenia ze strony internetowej.  

2. Wypełnienie Danych: Uzupełnij wzór, wpisując takie informacje jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz detale dotyczące urlopu wychowawczego i ubezpieczenia społecznego.

3. Podpisanie i Data: Po wypełnieniu oświadczenia, zatwierdź je swoim podpisem i aktualną datą.

4. Złożenie Oświadczenia: Ostatecznym krokiem jest złożenie oświadczenia w odpowiedniej instytucji, takiej jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Podsumowanie

Przebywanie na urlopie wychowawczym ma wpływ na obowiązek ubezpieczeń społecznych. Dzięki naszemu wzorowi oświadczenia, możesz w prosty i szybki sposób uregulować swoją sytuację ubezpieczeniową. Jest to nie tylko wygodne, ale również gwarantuje zgodność z obowiązującym prawem. Dlatego warto skorzystać z naszego darmowego wzoru oświadczenia i złożyć go w odpowiednim czasie.

Share This