Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie do umowy o dzieło / zlecenie

Oświadczenie pracownika do umowy o dzieło / zlecenie, dzięki któremu można uniknąć płacenia składek na ZUS do ukończenia 26 roku życia. Oświadczenie należy przedstawić pracodawcy.
……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

……… (imię, nazwisko)

……… (adres)

………………………

(Nazwa i adres zleceniodawcy / pracodawcy)

 

Oświadczenie do umowy zlecenia / o dzieło

Oświadczam, że jestem:

– uczniem gimnazjum,

– uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,

– uczniem szkoły ponadpodstawowej,

– studentem,

I nie ukończyłem jeszcze 26 roku życia.

Jako osoba posiadająca status ucznia/studenta do ukończenia 26 roku życia nie podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w myśl art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dlatego też proszę o nie naliczanie składek ZUS od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywanej: 

– umowy agencyjnej,

– umowy zlecenia,

– innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

dotyczące zlecenia,

– umowy o dzieło

zawartej z ……………….. 

O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę na piśmie.

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Do Umowy o Dzieło/Zlecenie: Co Powinno Zawierać i Dlaczego Jest Niezbędne?

Umowy o dzieło i zlecenie są często stosowane w praktyce gospodarczej i nie tylko. Pomimo ich popularności, nie wszyscy są świadomi istoty i znaczenia oświadczeń, które często towarzyszą tym umowom. Oświadczenia są nie tylko formalnością, ale też narzędziem zabezpieczającym interesy obu stron. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów.

Dlaczego Nasz Wzór Jest Godny Zaawansowania?

1. Zgodność z Prawem: Nasz wzór oświadczenia jest zgodny z obowiązującym prawem, co daje pewność, że obie strony są prawidłowo zabezpieczone.

2. Kompleksowość: Wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy, które mogą mieć znaczenie w kontekście umowy o dzieło czy zlecenie. Od identyfikacji stron po szczegóły finansowe i realizacyjne.

3. Oszczędność Czasu: Użycie gotowego wzoru oświadczenia znacząco przyspiesza proces formalizowania umowy. Nie trzeba zaczynać od zera, wystarczy dostosować dokument do własnych potrzeb.

4. Dostępność: Nasz wzór jest darmowy i łatwo dostępny online, dzięki czemu każdy może z niego skorzystać bez żadnych barier finansowych czy technicznych.

Jak Poprawnie Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobranie Wzoru: Pobierz darmowy wzór oświadczenia z naszej strony i otwórz go w programie do edycji tekstu.

2. Wypełnienie Danych: Uzupełnij wzór o niezbędne informacje, takie jak nazwy stron, daty, kwoty oraz inne konkretne elementy umowy.

3. Weryfikacja: Dokładnie przeczytaj oświadczenie i upewnij się, że wszystko jest zgodne z ustaleniami. Następnie obie strony powinny je podpisać.

4. Archiwizacja: Po podpisaniu oświadczenia, warto zachować jego kopię w swoich archiwach oraz dostarczyć ją drugiej stronie.

Podsumowanie

Oświadczenie do umowy o dzieło czy zlecenie jest nie tylko formalnością, ale też ważnym elementem zabezpieczającym interesy zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych wzorów, które pomogą w prawidłowym sformalizowaniu takich umów. Nasz wzór oświadczenia jest narzędziem, które z pewnością ułatwi ten proces.

Share This