Przykład Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP, którym można się wzorować przy pisaniu oświadczenia do podpisu przez pracownika. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

 

Oświadczenie
o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Pracy ................................. (nazwa firmy) a także z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zostałem poinformowany o obowiązku przestrzegania Regulaminu Pracy i odpowiedzialności porządkowej w przypadku naruszenia jego postanowień.

Zostałem również zapoznany z zakresem informacji objętych tajemnicą zawodową oraz dotyczącą przedsiębiorstwa obowiązującymi na moim stanowisku pracy.

 

Podpis pracownika

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP
Oceń pismo