Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie sprawcy kolizji / wypadku

Przykład Oświadczenia sprawcy kolizji lub wypadku. Potrzebne w razie wypadku gdy wszyscy uczestnicy zdarzenia zgadzają się co do jego przebiegu i winnych. Takie oświadczenie należy przedstawić w firmie ubezpieczeniowej. Warto je wydrukować i wozić ze sobą.
……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ (wypadku)

Ja, niżej podpisany ……………………………………, zamieszkały w …………………………………… przy ulicy ………………………………………….., numer telefonu ………………………….., posiadający prawo jazdy kategorii …………………., legitymujący się dowodem osobistym ………………………………….. wydanym przez ………………………………………, oświadczam, że dnia ………………………. o godzinie ………………. w miejscowości ………………………………………… przy ulicy ……………………………………………………. kierując pojazdem marki ………………………………………. o numerze rejestracyjnym ………………………… którego właścicielem jest ……………………………………..(właściciel pojazdu kierowanego przez sprawcę posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC): zakład ubezpieczeń ……………………………………………. polisa nr ………………………………………….., okres ubezpieczenia: ……………………………), spowodowałem kolizję drogową, w której został poszkodowany ………………………………………………………………….., posiadający pojazd marki …………………………………………. o nr rejestracyjnym ………………………….., pojazd ten był kierowany przez ………………………………………………………….

(data i podpis sprawcy)

OKOLICZNOŚCI I SKUTKI KOLIZJI (wypadku)

1. Okoliczności kolizji:

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

2. Uszkodzenia pojazdu osoby poszkodowanej:

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

3. Uszkodzenia pojazdu sprawcy kolizji:

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

4. Inne szkody:

 ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

5. Świadkowie zdarzenia:
a. ………………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………………. 

Podpisy świadków, poszkodowanego i sprawcy:

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Sprawcy Kolizji / Wypadku: Niezbędny Element Formalności Prawnej i Etyki

Kolizje i wypadki drogowe są nie tylko tragicznymi wydarzeniami, ale także komplikowanymi kwestiami prawnymi. Dla osoby, która ponosi odpowiedzialność za kolizję, ważne jest rzetelne i precyzyjne złożenie oświadczenia. Pomoże to zarówno w prawidłowym przeprowadzeniu postępowania ubezpieczeniowego, jak i może mieć wpływ na sądowe aspekty sprawy.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Wzoru Oświadczenia?

1. Zgodność z Prawem: Nasz wzór został stworzony w oparciu o aktualne przepisy prawne i standardy ubezpieczeniowe, zapewniając jego pełną wiarygodność.

2. Szybkość i Wygoda: Wypełnienie gotowego wzoru jest zdecydowanie szybsze i mniej stresujące, zwłaszcza w sytuacji, która sama w sobie jest już trudna emocjonalnie.

3. Jasność i Zrozumiałość: Jasne i zrozumiałe sformułowania pomagają uniknąć pomyłek i nieporozumień, co jest kluczowe w przypadku dokumentów o charakterze prawnym.

4. Profesjonalizm: Wzór zawiera wszystkie niezbędne punkty, które powinny znaleźć się w oświadczeniu, co zwiększa jego profesjonalizm i rzetelność.

Jak Skorzystać z Wzoru?

1. Pobranie: Pobierz wzór w wybranym formacie na swoje urządzenie.

2. Wypełnienie Danych: Formularz jest zaprojektowany tak, aby jak najłatwiej wprowadzić wszystkie niezbędne informacje. To obejmuje dane osobowe, okoliczności wypadku, a także informacje o ewentualnych świadkach.

3. Weryfikacja i Podpisanie: Po wypełnieniu wzoru, upewnij się, że wszystkie informacje są prawdziwe i kompletne. Następnie podpisz dokument.

4. Przechowywanie i Dostarczenie: Zaleca się zachowanie kopii oświadczenia i dostarczenie oryginału do właściwych instytucji, takich jak policja czy ubezpieczyciel.

Podsumowanie

Złożenie rzetelnego oświadczenia jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również kwestią etyczną. Dzięki naszemu wzorowi, proces ten stanie się znacznie prostszy i bardziej efektywny. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby z należytą starannością i precyzją dopełnić wszelkich formalności związanych z niefortunnym zdarzeniem na drodze.

Share This