edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
................................
Pieczęć pracodawcyOświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy
dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy


Oświadczam, że poza zatrudnieniem u pracodawcy ...................................................... :

  1. −  nie jestem zatrudniony/a w żądnym innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę;
  2. −  jestem zatrudniony/a w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy;
  3. −  jestem zatrudniony/a w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i z tamtej/tamtych umów osiągam wynagrodzenie brutto w kwocie ................ ;
W przypadku zmiany danych objętych tym oświadczeniem – zgłoszę to pracodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.


………………………   
                                                                            ……………………
data i podpis pracownika                                                                           data i podpis pracodawcyPliki do pobrania: