Przykładowe oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................ 

Pieczęć pracodawcy

 

Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy  dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Oświadczam, że poza zatrudnieniem u pracodawcy ...................................................... :

  1. −  nie jestem zatrudniony/a w żądnym innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę; 
  2. −  jestem zatrudniony/a w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy; 
  3. −  jestem zatrudniony/a w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i z tamtej/tamtych umów osiągam wynagrodzenie brutto w kwocie ................ ;

W przypadku zmiany danych objętych tym oświadczeniem – zgłoszę to pracodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

......................................................

data i podpis pracownika

 

[kkstarratings]

......................................................

data i podpis pracodawcy