Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy

Przykładowe oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………….. 

Pieczęć pracodawcy

 

Oświadczenie w sprawie naliczenia składek na Fundusz Pracy  dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Oświadczam, że poza zatrudnieniem u pracodawcy ……………………………………………… :

  1. −  nie jestem zatrudniony/a w żądnym innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę; 
  2. −  jestem zatrudniony/a w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy; 
  3. −  jestem zatrudniony/a w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy i z tamtej/tamtych umów osiągam wynagrodzenie brutto w kwocie ……………. ;

W przypadku zmiany danych objętych tym oświadczeniem – zgłoszę to pracodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

………………………………………………

data i podpis pracownika

 

………………………………………………

data i podpis pracodawcy

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie w Sprawie Naliczenia Składek na Fundusz Pracy: Ochrona Interesów Pracowniczych i Zgodność z Obowiązującym Prawem

Często niedoceniany, ale niezmiernie ważny aspekt prowadzenia firmy, naliczanie składek na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Odpowiednio sformułowane oświadczenie w tej materii to nie tylko wykazanie się zgodnością z obowiązującymi przepisami, ale także transparentność i rzetelność wobec własnych pracowników.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Wzoru Oświadczenia?

1. Pełna Zgodność z Prawem: Nasze wzory są przygotowane w oparciu o najnowsze przepisy i są regularnie aktualizowane.

2. Profesjonalizm: Zawodowe i precyzyjne sformułowania podnoszą poziom komunikacji między przedsiębiorstwem a instytucjami zewnętrznymi oraz pracownikami.

3. Oszczędność Czasu: Gotowe do użycia wzory drastycznie skracają czas potrzebny na przygotowanie dokumentów.

4. Ułatwienie Postępowania: Zgromadzenie i zarchiwizowanie wszystkich wymaganych oświadczeń w jednym miejscu znacznie ułatwia zarządzanie dokumentacją.

Jak Skorzystać z Wzoru?

1. Pobranie: Wybierz format, który Ci najbardziej odpowiada i pobierz plik na swoje urządzenie.

2. Uzupełnienie Danych: Formularz jest bardzo intuicyjny. Wprowadź niezbędne dane, takie jak identyfikatory firmy, numer rachunku do wpłat oraz informacje o pracownikach.

3. Weryfikacja i Podpisanie: Przed wysłaniem lub archiwizacją, zaleca się dokładną weryfikację wprowadzonych informacji. Następnie dokument powinien zostać podpisany przez uprawnioną do tego osobę.

4. Przechowywanie i Dostarczenie: Zarchiwizuj oświadczenie w bezpiecznym miejscu i, jeżeli jest to wymagane, dostarcz je do odpowiednich instytucji.

Podsumowanie

Odpowiednie naliczenie składek na Fundusz Pracy i rzetelne ich udokumentowanie to nie tylko obowiązek, ale również wyraz dbałości o interesy pracowników i własną reputację. Zachęcamy do skorzystania z naszego profesjonalnego wzoru oświadczenia, który pozwoli Ci z łatwością spełnić wszystkie formalne wymagania i skupić się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu.

Share This