edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe odwołanie pełnomocnictwa, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA


Ja ……………………………….…………………………… poniżej podpisana w dniu …………….……. odwołuję pełnomocnictwo, które udzieliłam w dniu ……………………..…. Panu .................................................................................... zamieszkałemu w miejscowości …………………………………………. przy ulicy ………………………………….………….. legitymującego się dowodem osobistym seria .................. nr …………………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………………… .
   
 

  ..............................................
podpis czytelny