Przykładowe odwołanie pełnomocnictwa, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Ja ……………………………….…………………………… poniżej podpisana w dniu …………….……. odwołuję pełnomocnictwo, które udzieliłam w  dniu ……………………..…. Panu .................................................................................... zamieszkałemu  w miejscowości …………………………………………. przy ulicy ………………………………….………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ..................   nr …………………………………… wydanym przez ………………………………………………………………………………… .

 

 

  ..............................................

podpis czytelny

 

[kkstarratings]