edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW


Ja, poniżej podpisana od dnia .................................................................... udzielam pełnego pełnomocnictwa Pani ………………………………………………………………… zamieszkałej w miejscowości …………………………………………………………….… która legitymuje się dowodem osobistym seria ................ nr …………………………………………. wydanym przez ......................................................................................................... do udziału w moim imieniu podczas zebrania spółki ........................................................... w dniu ................................................ oraz do głosowania w moim imieniu.
.........................................................
podpis