Przykład gratulacji z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego

Szanowna Pani,

pragniemy wyrazić zadowolenie ponieważ byliście Państwo w stanie udowodnić, że jednak można osiągnąć cel, który wielu osobom wydawał się być poza wszelkim zasięgiem.

Jesteśmy pewni, że jeszcze przez długi czas w świecie biznesu będą podawać Państwa firmę jako wzór do naśladowania. 

Pragniemy złożyć najszczersze gratulacje.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego
Oceń pismo