Przykład informacji o chorobie pracownika. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Informacja o chorobie pracownika

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia …………………… dotyczące naszego pracownika  ………………………………….. informuję, iż wyżej wymieniona osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim 

Powyższe pismo zostanie niezwłoczne przekazane Panu ………………………….. po powrocie do pracy.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

[kkstarratings]