Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Informacja o gotowości szkolnej

[Imię i nazwisko nadawcy]
[Adres nadawcy]
[Telefon/E-mail]

[Data]

 

 

[Imię i nazwisko odbiorcy]
[Stanowisko]
[Szkoła]
[Adres szkoły]

Dotyczy: Informacja o gotowości szkolnej [imię i nazwisko dziecka]

Szanowny/a [Imię i nazwisko odbiorcy],

jako rodzic/opiekun prawnym dziecka [imię i nazwisko dziecka], urodzonego dnia [data urodzenia], pragnę poinformować, że [imię dziecka] jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej i spełnia wszelkie wymagania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Państwa placówkę.

W oparciu o przeprowadzone badania oraz konsultacje z pedagogiem i psychologiem, stwierdzono, że [imię dziecka] jest gotowe pod względem:

– Rozwoju emocjonalnego
– Rozwoju społecznego
– Umiejętności motorycznych
– Umiejętności poznawczych

Otrzymało ono również pozytywną opinię od lekarza pediatry, potwierdzającą jego zdrowie i gotowość do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o uwzględnienie [imię i nazwisko dziecka] w procesie rekrutacyjnym do klasy pierwszej w roku szkolnym [wprowadź rok szkolny] w Państwa szkole.

Załączam do pisma kopie wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym:

– Zaświadczenie od lekarza pediatry
– Opinie pedagoga i psychologa
– Dowód osobisty dziecka lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość

 

Z wyrazami szacunku,

[Podpis]
[Imię i nazwisko nadawcy]

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego warto skorzystać z darmowego wzoru pisma „Informacja o gotowości szkolnej”?

Każdy rodzic przechodzi przez niełatwy etap, jakim jest przygotowanie swojego dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Proces ten często łączy się z wieloma formalnościami, takimi jak zebranie odpowiednich dokumentów, wypełnienie wniosków i złożenie ich w odpowiednich instytucjach. Jednym z dokumentów, który może okazać się niezbędny, jest pismo informujące o gotowości szkolnej dziecka. Aby ułatwić Państwu ten proces, przygotowaliśmy darmowy wzór takiego pisma. Oto kilka powodów, dla których warto z niego skorzystać.

Profesjonalizm i rzetelność

Nasz wzór pisma został przygotowany w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być wymagane przez szkołę. Skorzystanie z dobrze przygotowanego wzoru zwiększa wiarygodność i rzetelność przedstawianych informacji, co jest szczególnie ważne w kontekście edukacji dziecka.

Oszczędność czasu

Stworzenie własnego pisma od zera może być bardzo czasochłonne, szczególnie jeśli nie mamy doświadczenia w pisaniu oficjalnych dokumentów. Skorzystanie z gotowego wzoru to duże oszczędności czasu, które można przeznaczyć na inne, równie ważne sprawy związane z przygotowaniem dziecka do szkoły.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Nasz wzór jest na tyle uniwersalny, że można go łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Niezależnie od tego, czy dziecko jest w wieku szkolnym czy przedszkolnym, czy ma jakiekolwiek specjalne potrzeby edukacyjne, wzór ten może być odpowiednio zmodyfikowany.

Porady dodatkowe:

1. Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty

Zanim złożysz pismo, upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty. Mogą to być zaświadczenia od lekarza, pedagoga, psychologa, czy też inne dokumenty potwierdzające gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki.

2. Zwróć uwagę na terminy

Sprawdź, jakie są ostateczne terminy składania dokumentów w wybranej szkole i postaraj się je złożyć jak najwcześniej.

3. Potwierdź złożenie pisma

Po złożeniu pisma warto jest potwierdzić jego odbiór, najlepiej poprzez kontakt z sekretariatem szkoły. 

4. Zachowaj kopie

Zawsze zachowaj kopie wszystkich dokumentów, które składasz, na wypadek jakichkolwiek niejasności czy problemów.

5. Bądź aktywny

Nie czekaj na ostatnią chwilę. Im wcześniej zaczniesz kompletować dokumenty i złożysz podanie, tym większa szansa, że unikniesz stresu i ewentualnych problemów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, oferujemy Państwu możliwość pobrania naszego wzoru pisma informującego o gotowości szkolnej w formie do druku. To proste, szybkie i niewymagające dodatkowych kosztów rozwiązanie, które na pewno ułatwi Państwu przygotowanie do tego ważnego etapu w życiu dziecka.

Share This