Przykładowe podanie o egzamin poprawkowy dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, czy technikum. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)

……………….………………………
(adres do korespondencji)

……………….……………………….
(telefon kontaktowy)

……………….………………………
(klasa)

…….……………………..
(miejscowość i data)  

Do Dyrektora

……………………..…………………………..
(nazwa szkoły)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

PODANIE O EGZAMIN POPRAWKOWY

Niniejszym wnioskiem zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu oraz dopuszczenie mnie do egzaminu poprawkowego z niżej wymienionych przedmiotów:

  1. …………….………. – przedmiot prowadzony przez …………………….
  2. …………….………. – przedmiot prowadzony przez …………………….
  3. …………….………. – przedmiot prowadzony przez …………………….

Prośbę swoją uzasadniam faktem, iż  we wcześniej wyznaczonych terminach nie zaliczyłam/em powyższych przedmiotów. Bardzo zależy mi na kontynuowaniu edukacji, w związku z tym uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania

 

…………………………………..

podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Podanie o egzamin poprawkowy dla ucznia
3 (60%) 17 głos[ów]

…………………………………..

podpis ucznia