edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o egzamin poprawkowy dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, czy technikum. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

……………….…………………………….…………………….
(klasa)

…….……………………..
(miejscowość i data)

Do Dyrektora

……………………..…………………………..
(nazwa szkoły)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O EGZAMIN POPRAWKOWYNiniejszym wnioskiem zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu oraz dopuszczenie mnie do egzaminu poprawkowego z niżej wymienionych przedmiotów:

  1. …………….………. - przedmiot prowadzony przez …………………….
  2. …………….………. - przedmiot prowadzony przez …………………….
  3. …………….………. - przedmiot prowadzony przez …………………….

Prośbę swoją uzasadniam faktem, iż we wcześniej wyznaczonych terminach nie zaliczyłam/em powyższych przedmiotów. Bardzo zależy mi na kontynuowaniu edukacji, w związku z tym uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania

…………………………………..
podpis rodziców (opiekunów prawnych)

…………………………………..
podpis ucznia


Pliki do pobrania: