edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o indywidualny tok studiów wraz z uzasadnieniem. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O INDYWIDULANY TOK STUDIÓWUprzejmie zwracam się z wnioskiem o uzyskanie zgody na indywidualny tok nauczania w roku akademickim ............................................. w semestrze ................................... .

Do tej pory byłam/byłem sumiennym studentem. Średnia ocena jaką uzyskałam/em podczas ostatniego semestru to: ………….

Swój wniosek motywuję faktem, iż stan mojego zdrowia znacznie się pogorszył. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.Z wyrazami szacunku
……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

Załączniki uzasadniające przyczynę:
..................................................
..................................................
..................................................

Decyzja Dziekana / Rektora:
Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

...............................................................
data / podpis i pieczęćPliki do pobrania: