Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o indywidualny tok studiów

Przykładowe podanie o indywidualny tok studiów wraz z uzasadnieniem. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)
……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

…………………………………..……………

(kierunek  studiów / specjalność )

………………………………..………………

(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………………………….

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

PODANIE O INDYWIDULANY TOK STUDIÓW

Uprzejmie zwracam się z wnioskiem o uzyskanie zgody na indywidualny tok nauczania w roku akademickim ………………………………………
w semestrze …………………………….. .

Do tej pory byłam/byłem sumiennym studentem. Średnia ocena jaką uzyskałam/em podczas ostatniego semestru to: ………….

Swój wniosek motywuję faktem, iż stan mojego zdrowia znacznie się pogorszył.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Załączniki uzasadniające przyczynę:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

……………………………………………………… 

data / podpis i pieczęć

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Nasz Darmowy Wzór Podania o Indywidualny Tok Studiów Może Być Kluczem do Twojego Sukcesu Akademickiego?

Studia to nie tylko czas nauki i rozwoju, ale również wyzwań, które mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Być może masz dodatkowe zobowiązania, takie jak praca, pasje czy obowiązki rodzinne, które komplikują Twoją sytuację. W takich przypadkach możliwość skorzystania z indywidualnego toku studiów może być prawdziwym wybawieniem. Dlatego warto skorzystać z naszego darmowego wzoru podania w tej sprawie. Oto kilka argumentów, dla których jest to świetna opcja.

Zawodowość i Skuteczność

Nasz wzór podania o indywidualny tok studiów został stworzony w ścisłej współpracy z ekspertami z dziedziny edukacji i prawa. Dzięki temu jest on zgodny z obowiązującymi regulacjami i standardami, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku.

Oszczędność Czasu i Wysiłku

Stworzenie własnego podania może być czasochłonne, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w pisaniu oficjalnych dokumentów. Nasz gotowy wzór to znacząca oszczędność czasu i wysiłku, który można wykorzystać na skupienie się na innych aspektach Twojego życia akademickiego.

Elastyczność i Personalizacja

Nasz wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, dzięki czemu łatwo go edytować i dostosować do Twojego konkretnego przypadku. Nie każdy student ma te same potrzeby czy wyzwania, a nasz wzór podania daje możliwość ich uwzględnienia.

Dostępność i Bezpłatność

Wzór jest dostępny online i całkowicie darmowy, co jest nieocenione w kontekście często ograniczonych budżetów studenckich. Nie wymagamy rejestracji ani opłat, co dodatkowo ułatwia korzystanie z naszego serwisu.

Podsumowanie

Indywidualny tok studiów to świetne rozwiązanie dla studentów, którzy potrzebują więcej elastyczności w zarządzaniu swoim czasem i zasobami. Nasz darmowy wzór podania o indywidualny tok studiów jest profesjonalnie przygotowany, łatwo dostosowalny do Twoich potrzeb i co najważniejsze – całkowicie darmowy. Dlatego nie czekaj, skorzystaj z naszej oferty i zrób kolejny krok na drodze do sukcesu akademickiego.

Share This