Przykładowe podanie o odbycie praktyk studenckich czy zawodowych. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)
……………….………………………
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….……………………….
……………….………………………

 

PODANIE O ODBYCIE PRAKTYK

Niniejszym uprzejmie zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie na programową praktykę w Państwa firmie na stanowisku …………………………………………………….. .
Obecnie jestem studentką/studentem ………………………………………………….……….
o specjalizacji w kierunku ………………………………………. Studia te umożliwiają mi nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej. W okresie od dnia …………………..………… do dnia ……………………….……. uczęszczałam/em na praktyki w firmie ……………………………………… na stanowisku ……………………………………………, które w podstawowym zakresie pozwoliły mi na zastosowanie przyswojonej wcześniej wiedzy w środowisku zawodowym. Chciałabym/chciałbym jednakże nadal rozwijać swoje umiejętności.

Nabyta wiedza, temperament oraz zainteresowania pozwolą mi bezbłędnie i rzetelnie wykonywać powierzone zadania i obowiązki. Ponadto zapewniam pełne zaangażowanie i oddanie oraz dążenie do rozwoju osobistego, jak i Państwa firmy. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Załączniki:

  1. Świadectwo dojrzałości
  2. Dyplom ukończenia studiów*
  3. Dokument stwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks)
  4. Fotografie (3 lub 4 szt.)

 

[kkstarratings]