Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o odszkodowanie

Przykładowe podanie o odszkodowanie wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)
…….……………………..
(miejscowość i data)
……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
 

PODANIE O ODSZKODOWANIE

Nawiązując do zdarzenia w postaci …………………………………………………………., które miało miejsce w dniu ………………….. o godzinie …………… w miejscowości ……………………………….. przy ulicy …………………………………… obrażeniami doznanymi przeze mnie oraz członków mojej rodziny:

…………………………………………………………………………… (imię nazwisko, PESEL, adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………… (imię nazwisko, PESEL, adres do korespondencji)

……………………………………………………………………………… (imię nazwisko, PESEL, adres do korespondencji)

którego sprawcą jest …………………………..………….. zamieszkały w miejscowości ………………………………………….. . Kobieta ta / mężczyzna ten objęty jest ubezpieczeniem OC o nr …………………………… w Państwa firmie. 

Wnoszę o wypłatę świadczeń w postaci:

…………………………………………………………………………………………………
(kwota w zł oraz tytuł zadośćuczynienia) 

…………………………………………………………………………………………………
(kwota w zł oraz tytuł zadośćuczynienia) 

…………………………………………………………………………………………………
(kwota w zł oraz tytuł zadośćuczynienia) 

…………………………………………………………………………………………………
(kwota w zł oraz tytuł zadośćuczynienia) 

…………………………………………………………………………………………………
(kwota w zł oraz tytuł zadośćuczynienia) 

…………………………………………………………………………………………………
(kwota w zł oraz tytuł zadośćuczynienia) 

Proszę również o pokrycie wszelkich należności związanych z usunięciem skutków zdarzenia drogowego w przyszłości.

Uzasadnienie

W dniu ……………………………… miało miejsce zdarzenie drogowe w postaci
wypadku / kolizji. W związku z powyższym ja wraz z ……………………………………… doznaliśmy obrażeń ciała w postaci …………………………………………………………………………………….. .
Jako dowód w załączeniu historia choroby/dokumentacja lekarska poszczególnych członków mojej rodziny. Ponadto w związku z tym zdarzeniem wnoszę również o wypłatę zadośćuczynienia, ponieważ moje zdrowie uległo znacznemu pogorszeniu w postaci ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………… .

Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem

………………………………….

Załączniki:

  1. dokumentacja lekarska
  2. paragony, faktury za poniesione wydatki
  3. orzeczenie komisji lekarskiej o uszczerbku na zdrowiu

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Naszego Darmowego Wzoru Podania o Odszkodowanie to Świetny Krok w Procesie Dochodzenia Swoich Praw?

Odszkodowanie to jedna z form naprawienia szkody, która może dotknąć każdego z nas w różnych okolicznościach: od wypadków komunikacyjnych, przez błędy medyczne, aż po uszkodzenie mienia. Proces ubiegania się o odszkodowanie może być jednak złożony i stresujący. Właśnie z tego powodu stworzyliśmy profesjonalny, darmowy wzór podania o odszkodowanie, który pomoże Ci w tym trudnym procesie. Oto dlaczego warto z niego skorzystać.

Zrozumienie Kompleksowości Prawnej

Podanie o odszkodowanie to formalny dokument, który wymaga precyzyjnego języka i zrozumienia aspektów prawnych związanych z twoim przypadkiem. Nasz wzór został stworzony we współpracy z prawnikami specjalizującymi się w prawie odszkodowawczym, co daje Ci pewność, że podanie będzie spójne z obowiązującym prawem.

Oszczędność Czasu i Sił

Sporządzanie takiego podania od podstaw to nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą, która nie ma doświadczenia w sprawach prawnych. Skorzystanie z gotowego wzoru pozwoli Ci zaoszczędzić cenny czas i energię, którą możesz poświęcić na inne elementy procesu dochodzenia odszkodowania.

Możliwość Personalizacji

Nasz darmowy wzór podania o odszkodowanie dostępny jest w formatach PDF i DOC, co oznacza, że możesz łatwo dostosować go do swojego indywidualnego przypadku. Wzór ten został zaprojektowany tak, aby umożliwić jak najszersze zastosowanie, niezależnie od konkretnej sytuacji.

Dostępność i Bezpłatność

Naszym celem jest ułatwienie procesu dochodzenia odszkodowań dla jak najszerszej grupy osób. Dlatego nasz wzór jest dostępny online, 24/7, i co najważniejsze – jest całkowicie darmowy.

Podsumowanie

Podanie o odszkodowanie to kluczowy element w procesie dochodzenia swoich praw. Jest to dokument, który wymaga nie tylko zrozumienia specyfiki prawnej, ale i umiejętności formalnego jej przedstawienia. Nasz darmowy wzór to narzędzie, które znacząco ułatwi Ci to zadanie. Dzięki niemu będziesz mógł w profesjonalny i zrozumiały sposób przedstawić swoje roszczenia, co znacznie zwiększy Twoje szanse na ich uwzględnienie. Nie zwlekaj, skorzystaj z naszego darmowego wzoru już dziś i zrób kolejny krok na drodze do uzyskania należnego Ci odszkodowania.

Share This