edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o pracę, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć jako inspiracja do stworzenia podania o pracę w szpitalu, przedszkolu, w banku czy bibliotece. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..

PODANIE O PRACĘ

Uprzejmie zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku ……………………………………..……………….. .
Posiadam kilkuletnie doświadczenie i umiejętności zdobyte na podobnym stanowisku pracy oraz niezbędne kwalifikacje. Ukończyłem kurs/szkolenie/praktykę ……………………… ……………………………… w trakcie którego zyskałem niezbędną wiedzę merytoryczną. Będąc zatrudnionym na stanowisku …………………… …………………… nauczyłem się w pełni wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce.
Posiadane kwalifikacje, zdobyte umiejętności, a także zainteresowania pozwolą prawidłowo wykonywać powierzone mi obowiązki. Gwarantuję pełne zaangażowanie do przydzielonych mi obowiązków oraz dążenie do dynamicznego rozwoju firmy.
W załączniku przesyłam Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Ponadto z przyjemnością spotkam się z Państwem aby omówić możliwość mojego zatrudnienia.


Z poważaniem
………………………………..Załączniki
1. Curriculum Vitae
2. List motywacyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Pliki do pobrania: