Przykładowe podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim / akademiku. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)

……………….………………………
(adres do korespondencji)

……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )

……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM / AKADEMIKU

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi miejsca w Domu Studenckim o nr ………………. na rok akademicki …………….. / …………….. . Ponadto w przypadku stwierdzenia braku wolnych miejsc proszę o umieszczenie mnie w Domu Studenckim nr ……………………………. . 

Odległość od mojego miejsca zamieszkania do uczelni wynosi ……………… km.

Moja rodzina składa się z następujących członków rodziny:

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny wynosi ……………………… zł

Ponadto oświadczam, że zostałem zakwalifikowany na ……. rok studiów 

…………………………………………………………….…. oraz, że nie ubiegam się o

                (nazwa uczelni)

miejsce w innym akademiku.

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w podaniu do celów związanych z zamieszkaniem w Domu Studenckim …………………… w ……………..……….. oraz na przesyłanie na mój adres elektroniczny wszelkich informacji dotyczących zakwaterowania oraz wyżywienia.

 

Z poważaniem

………………………………..

Załączniki:

 ……………………..

……………………..

…………………….

 

[kkstarratings]