edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim / akademiku. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa uczelni)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..PODANIE O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM / AKADEMIKU
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi miejsca w Domu Studenckim o nr ………………. na rok akademicki …………….. / …………….. . Ponadto w przypadku stwierdzenia braku wolnych miejsc proszę o umieszczenie mnie w Domu Studenckim nr ……………………………. .
Odległość od mojego miejsca zamieszkania do uczelni wynosi ……………… km.
Moja rodzina składa się z następujących członków rodziny:

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, rok urodzenia, pokrewieństwo, dochód netto)

Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny wynosi ……………………… zł


Ponadto oświadczam, że zostałem zakwalifikowany na ……. rok studiów
…………………………………………………………….…. oraz, że nie ubiegam się o
(nazwa uczelni)

miejsce w innym akademiku.

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu do celów związanych z zamieszkaniem w Domu Studenckim …………………… w ……………..……….. oraz na przesyłanie na mój adres elektroniczny wszelkich informacji dotyczących zakwaterowania oraz wyżywienia.Z poważaniem
………………………………..


Załączniki:
……………………..
……………………..
…………………….Pliki do pobrania: