Przykład podania o rezygnację ze studiów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW

Zwracam się z prośbą o wykreślenie mnie z listy studentów ………………………… .

Niniejszą prośbę motywuję tym, iż w chwili obecnej nie stać mnie na kontynuację studiów.

Ponadto jestem świadoma/y o konieczności uiszczenia opłaty do dnia złożenia wniosku o rezygnację.

 

Z poważaniem

………………………………..

(czytelny podpis studenta)

 

[kkstarratings]