edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o rezygnację ze studiów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa uczelni)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..
PODANIE O REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW
Zwracam się z prośbą o wykreślenie mnie z listy studentów ………………………… .
Niniejszą prośbę motywuję tym, iż w chwili obecnej nie stać mnie na kontynuację studiów.
Ponadto jestem świadoma/y o konieczności uiszczenia opłaty do dnia złożenia wniosku o rezygnację.
Z poważaniem
………………………………..
(czytelny podpis studenta)Pliki do pobrania: