edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o udzielenie przerwy na karmienie dziecka. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..PODANIE O UDZIELENIE PRZERWY NA KARMIENIE DZIECKA


Na podstawie art. 187 § 1 kodeksu pracy, który mówi: „pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.”

Proszę o udzielenie mi łącznie 1 godziny na karmienie mojego dziecka ……………………………………………………………………..…………………… . (imię i nazwisko, data urodzenia)

Przerwę wykorzystam od godziny ………………….. do godziny …………………. .


Z poważaniem
………………………………….


Pliki do pobrania: