Przykład podania o urlop macierzyński. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O URLOP MACIERZYŃSKI

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego z powodu urodzenia dziecka/dzieci ………………………………………….  (imię i nazwisko) ……………………………… (data urodzenia)
             

Urlop ten w wymiarze ………… tyg., chcę wykorzystać w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niezwłocznie po urlopie  macierzyńskim, który zostanie udzielony mi na
dziecko/dzieci ………………………………………….  (imię i nazwisko) ……………….…………………… (data urodzenia) proszę również o przydzielenie mi urlopu rodzicielskiego w wymiarze ……………….… tyg.

Łącznie proszę o urlop macierzyński i rodzicielski w wymiarze …………..…..tyg,
tj. od dnia ………………..……… do dnia …………………………….. .

Ponadto nadmieniam, że z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka ……………………………….. (imię i nazwisko drugiego rodzica)  PESEL ……………………………………..

                 

……………………………………….

(podpis pracownika)

Załączniki:

Akt urodzenia dziecka

Zaświadczenie ze szpitala

 

[kkstarratings]