edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o urlop macierzyński. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..
PODANIE O URLOP MACIERZYŃSKI

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego z powodu urodzenia dziecka/dzieci …………………………………………. (imię i nazwisko) ……………………………… (data urodzenia)

Urlop ten w wymiarze ………… tyg., chcę wykorzystać w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niezwłocznie po urlopie macierzyńskim, który zostanie udzielony mi na dziecko/dzieci …………………………………………. (imię i nazwisko) ……………….…………………… (data urodzenia) proszę również o przydzielenie mi urlopu rodzicielskiego w wymiarze ……………….… tyg.

Łącznie proszę o urlop macierzyński i rodzicielski w wymiarze …………..…..tyg, tj. od dnia ………………..……… do dnia …………………………….. .
Ponadto nadmieniam, że z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka ……………………………….. (imię i nazwisko drugiego rodzica) PESEL ……………………………………..……………………………………….
(podpis pracownika)
Załączniki:
Akt urodzenia dziecka
Zaświadczenie ze szpitalaPliki do pobrania: