edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, choć równie dobrze może być wykorzystany w dowolnych okolicznościach. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..

PODANIE O URLOP WYPOCZYNKOWYUprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok ……..……….., w liczbie dni ............................ w terminie od dnia ……………………… do dnia ..………………….. .
Zastępstwo będzie pełnił Pani/Pan ……………………………………….Z poważaniem
………………………………..Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na udzielenie urlopu w terminie i wymiarze wskazanym w niniejszym wniosku.

................................................................
(data i podpis pracodawcy)

Pliki do pobrania: