edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

PODANIE O WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU
Niniejszym wnioskiem zwracam się z prośbą o przyznanie mi trzeciego terminu egzaminu z przedmiotu ……………………………….………….……, którego prowadzącym jest ………………………………..……………….…… . Kierunek ……………………………….. , semestr ………….………………….. rok akademicki …………….. / …………….. .

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Z wyrazami szacunku
……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:
Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.
Sugerowany termin egzaminu dodatkowego:
dzień ............................................, godz. ………………..


...............................................................
data / podpis i pieczęćPliki do pobrania: