edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o wznowienie studiów, bez uzasadnienia. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW


Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie studiów stacjonarnych / niestacjonarnych* pierwszego / drugiego* stopnia na Wydziale ……………………………………….. w roku akademickim ……………………….….…od semestru nr………..………………………………., na kierunku …………………………………..…………………………………………………………..……

Ostatnio studiowałem/am na studiach stacjonarnych / niestacjonarnych*, I stopnia / II stopnia* na kierunku ……………………………………………..……………………………. na Wydziale ……………………………………………………………………………………………………

w ..........................................................................................................................................................(nazwa uczelni)
Zostałem/am skreślony/a z listy studentów ……………………………… semestru …………………………. roku z dniem ............................................ z powodu …………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……

Oświadczam, że mam zaliczony I rok studiów. że uzupełnię wskazane różnice programowe.


…………………………………………………………….
(czytelny podpis studenta)Załączniki:

  1. Świadectwo dojrzałości
  2. Dyplom ukończenia studiów*
  3. Dokument stwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks)
  4. Fotografie (3 lub 4 szt.)Pliki do pobrania: