Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o budowę placu zabaw

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Urząd Miasta/Gmina] [Wydział Infrastruktury i Inwestycji / Wydział Spraw Społecznych] [Adres] [Kod pocztowy, Miasto] Dotyczy: Podanie o budowę placu...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko]
[Adres zamieszkania]
[Kod pocztowy, Miasto]
[Numer telefonu]
[Adres e-mail]

[Miasto, Data]

 

 

Szkoła [Nazwa Szkoły]
Adres szkoły
Kod pocztowy, Miasto

Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia],

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie darmowych obiadów dla mojego dziecka, [Imię i nazwisko dziecka], uczącego się w klasie [numer i litera klasy] w Szkole [Nazwa Szkoły].

Jako rodzic, jestem zobowiązany do zapewnienia zdrowego i zbilansowanego posiłku dla mojego dziecka. Niestety, ze względu na trudną sytuację finansową mojej rodziny, nie jestem w stanie pokryć kosztów obiadów w szkole.

Dołączam do podania wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające naszą sytuację finansową, w tym zaświadczenia o dochodach i innych okolicznościach, które mogą być brane pod uwagę przy rozpatrzeniu mojego wniosku.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania. Jestem przekonany/a, że regularne i zdrowe posiłki są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania każdego ucznia.

 

 

 

 

Załączniki:

1. Zaświadczenie o dochodach
2. [Inne wymagane dokumenty]

Z wyrazami szacunku,

[Podpis]
[Imię i nazwisko]

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego darmowego wzoru?

Znalezienie się w sytuacji, gdzie konieczne jest złożenie podania o darmowe obiady dla swojego dziecka, bywa stresujące i trudne dla wielu rodziców. Nasz wzór pisma ma na celu ułatwienie tego procesu, umożliwiając skoncentrowanie się na zebraniu wymaganych dokumentów, zamiast na formułowaniu zdań i strukturze pisma.

Dlaczego nasz wzór jest wartościowy?

1. Zrozumiałość i przejrzystość: Wzór jest napisany w sposób jasny i klarowny, zwracając uwagę na wszystkie kluczowe informacje.  

2. Oszczędność czasu: Zamiast spędzać czas na pisaniu pisma od zera, możesz skorzystać z naszego gotowego wzoru i dostosować go do swoich potrzeb.

3. Bezpłatność: Wzór jest w pełni darmowy i dostępny dla wszystkich, którzy go potrzebują.

4. Kompletność: Wzór uwzględnia miejsce na wszystkie wymagane załączniki i informacje, co zminimalizuje ryzyko odrzucenia podania z powodu brakujących danych.

Nie czekaj, skorzystaj z naszego darmowego wzoru pisma o darmowe obiady w szkole i zwiększ szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku. Pamiętaj, że dobrze przygotowane pismo to pierwszy krok do zabezpieczenia zdrowych i regularnych posiłków dla Twojego dziecka.

Share This