edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o zaprzeczenie ojcostwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................


Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Wnoszę o:
1. Ustalenie, że pozwany ………………………, urodzony w …………………….w dniu …………………… roku przez …………………… nie jest synem powoda …………………… .
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.


UzasadnieniePowód dowiedział się, że jego żona w dniu ………………….. roku urodziła córkę ……………………. i w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………podała, że jej ojcem jest powód.
Dowód: akt urodzenia pozwanego
Pozwany ……………………… nie jest córką powoda. Powód przez minione 14 miesięcy przebywał na misji pokojowej w Afganistanie, przez ten czas nie był w kraju. Ze swoją żoną kontaktował się jedynie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Dowód: zaświadczenie z obytej misji, przesłuchanie stron.
Po powrocie powód zastał w domu tygodniowe niemowlę, które według dokumentów jest jego córką. Wątpliwość budzi fakt, iż skoro powód przez 14 miesięcy, które poprzedzały urodzenie córki przebywał w Afganistanie nie mógł być ojcem pozwanego.
W tej sytuacji uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.


..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: