Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Przykładowy pozew o zaprzeczenie ojcostwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
…………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Wnoszę o:

1. Ustalenie, że pozwany ………………………, urodzony w …………………….w dniu …………………… roku przez …………………… nie jest synem powoda …………………… .

2.  Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Powód dowiedział się, że jego żona w dniu ………………….. roku urodziła córkę ……………………. i w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………podała, że jej ojcem jest powód.

Dowód: akt urodzenia pozwanego

Pozwany ……………………… nie jest córką powoda. Powód przez minione 14 miesięcy przebywał na misji pokojowej w Afganistanie, przez ten czas nie był w kraju. Ze swoją żoną kontaktował się jedynie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Dowód: zaświadczenie z obytej misji, przesłuchanie stron.

Po powrocie powód zastał w domu tygodniowe niemowlę, które według dokumentów jest jego córką. Wątpliwość budzi fakt, iż skoro powód przez 14 miesięcy, które poprzedzały urodzenie córki przebywał w Afganistanie nie mógł być ojcem pozwanego.

W tej sytuacji  uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego warto korzystać z darmowego wzoru w formatach PDF i DOC?

Ojcostwo to nie tylko przywilej, ale również zobowiązanie. W sytuacjach, gdy wątpliwości co do ojcostwa powstają, można zwrócić się do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. To skomplikowany proces, dlatego korzystanie z profesjonalnego, darmowego wzoru pozwu jest nie tylko zalecane, ale i korzystne. Oto kilka przyczyn:

Specjalistyczne Zasady

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa jest bardzo specyficzny i musi spełniać konkretne kryteria prawne. Darmowy wzór, stworzony przez prawników, gwarantuje zgodność z przepisami i minimalizuje ryzyko błędów.

Oszczędność Czasu

Przygotowanie własnego pozwu może być bardzo czasochłonne i stresujące, zwłaszcza jeśli nie jesteś pewien, jakie informacje są potrzebne. Wzór pozwu oferuje gotową strukturę, którą jedynie trzeba uzupełnić.

Dostępność i Wygoda

Darmowe wzory są dostępne online i można je pobrać w dowolnym momencie. Formaty PDF i DOC są łatwe do edycji, co ułatwia szybkie przygotowanie pozwu.

Zmniejszenie Kosztów

Zamiast wynajmować prawnika do przygotowania dokumentu, możesz skorzystać z darmowego wzoru i zaoszczędzić na wstępnym etapie procesu sądowego.

Jak skorzystać z darmowego wzoru?

1. Pobranie wzoru: Upewnij się, że pobierasz wzór z zaufanego źródła i zapisz go na swoim komputerze.

2. Wypełnienie dokumentu: Otwórz pobrany plik i uzupełnij wszystkie wymagane informacje, takie jak dane osobowe, szczegóły związane z przypadkiem, dowody itp.

3. Weryfikacja i podpis: Przejrzyj dokument, upewniając się, że wszystko jest prawidłowo uzupełnione. Następnie dodaj datę i własnoręczny podpis.

4. Złożenie pozwu w sądzie: Ostateczną wersję dokumentu zanieś do odpowiedniego sądu rodzinnego lub wyślij pocztą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe Wskazówki

– Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i dowody, które mogą być wymagane, np. testy DNA.

– Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, by zyskać pewność co do słuszności i poprawności Twojego działania.

Podsumowanie

Korzystanie z darmowego wzoru pozwu o zaprzeczenie ojcostwa to praktyczne i skuteczne rozwiązanie. Pomaga to w uporządkowaniu własnych myśli i argumentów, oszczędza czas, a także minimalizuje ryzyko popełnienia błędów proceduralnych. Dzięki gotowemu wzorowi, proces sądowy staje się mniej stresujący i bardziej przewidywalny. W obecnych czasach, gdy dostęp do zasobów prawnych online jest coraz łatwiejszy, nie ma sensu rezygnować z tak efektywnego narzędzia.

Share This