Przykładowy pozew o zaprzeczenie ojcostwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Wnoszę o:

1. Ustalenie, że pozwany ………………………, urodzony w …………………….w dniu …………………… roku przez …………………… nie jest synem powoda …………………… .

2.  Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Powód dowiedział się, że jego żona w dniu ………………….. roku urodziła córkę ……………………. i w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………podała, że jej ojcem jest powód.

Dowód: akt urodzenia pozwanego

Pozwany ……………………… nie jest córką powoda. Powód przez minione 14 miesięcy przebywał na misji pokojowej w Afganistanie, przez ten czas nie był w kraju. Ze swoją żoną kontaktował się jedynie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Dowód: zaświadczenie z obytej misji, przesłuchanie stron.

Po powrocie powód zastał w domu tygodniowe niemowlę, które według dokumentów jest jego córką. Wątpliwość budzi fakt, iż skoro powód przez 14 miesięcy, które poprzedzały urodzenie córki przebywał w Afganistanie nie mógł być ojcem pozwanego.

W tej sytuacji  uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]