edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy w ………………….
Wydział Cywilny


Wnioskodawca: ………………………………
zam. ……………………………………

Uczestnik: …………………………………….
zam. ……………………………………Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
Niniejszym zwracam się z prośbą o:
zezwolenie małoletniej …………………, c. ………………………… ur. ……………………. roku w …………..……, na zawarcie związku małżeńskiego z ………………………, s. ……………………….. ur. …………………….. roku w …………………………. .


Uzasadnienie


Ja niżej podpisana własnoręcznym podpisem ………………… ur. ……………………… ukończyłam 16 rok życia w ……………………… roku.
Dowód: odpis aktu urodzenia.
W czerwcu ………………..… roku ukończyłam Szkołę Zawodową ………………….. oraz podjęłam pracę w …………………………..… .
Dowód: świadectwo ukończenia szkoły, umowa o pracę.
Mój narzeczony …………………. urodzony …………………….. roku w …………………. jest zatrudniony w …………………………. .
Dowód: zaświadczenie zakładu pracy i dowód osobisty.
Z …………………….. znamy się od 13 miesięcy. Bardzo się kochamy, 6 miesięcy temu …………………. oświadczył mi się. Nadmieniam, iż w chwili obecnej jestem w piątym miesiącu ciąży.
Dowód: zaświadczenie lekarskie.
Mój rozwój zarówno psychiczny jak i fizyczny umożliwia na zawarcie małżeństwa. Moi rodzice wyrażają zgodę na zawarcie przeze mnie małżeństwa z ………………………… .


..............................................................
Podpis


Pliki do pobrania: