Przykładowy wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy w ………………….
Wydział Cywilny

Wnioskodawca: ………………………………
zam. ……………………………………

Uczestnik: …………………………………….
zam. ……………………………………

 

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

Niniejszym zwracam się z prośbą o:

zezwolenie małoletniej  …………………, c. ………………………… ur. ……………………. roku w …………..……, na zawarcie związku małżeńskiego z ………………………, s. ……………………….. ur. …………………….. roku w …………………………. .

Uzasadnienie

Ja niżej podpisana własnoręcznym podpisem ………………… ur. ……………………… ukończyłam 16 rok życia w ……………………… roku.

Dowód: odpis aktu urodzenia.

W czerwcu ………………..… roku ukończyłam Szkołę Zawodową …………………..  oraz podjęłam pracę  w …………………………..… .

Dowód: świadectwo ukończenia szkoły, umowa o pracę.

Mój narzeczony …………………. urodzony …………………….. roku w …………………. jest zatrudniony w …………………………. .

Dowód: zaświadczenie zakładu pracy i dowód osobisty.

Z …………………….. znamy się od 13 miesięcy. Bardzo się kochamy, 6 miesięcy temu …………………. oświadczył mi się. Nadmieniam, iż w chwili obecnej jestem w piątym  miesiącu ciąży.

Dowód: zaświadczenie lekarskie.

Mój rozwój zarówno psychiczny jak i fizyczny umożliwia na zawarcie małżeństwa. Moi rodzice  wyrażają zgodę na zawarcie przeze mnie małżeństwa z ………………………… .

..............................................................

                           Podpis 

 

Oceń pismo