Przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy w ………………….
Wydział Cywilny

Wierzyciel: ............................................................
............................................................
............................................................

Dłużnik: ................................................................
................................................................
................................................................

 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Niniejszym wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia ……………………. , który został wydany przez Sąd Rejonowy w .............................. sygn. akt. .................................. z zaznaczeniem, że dłużnik powinien uiścić zasądzoną kwotę wraz z narastającymi odsetkami.

..............................................................

                        Wierzyciel

 

Oceń pismo