edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
......................................., dnia.....................


Komornik
przy Sądzie Rejonowym
w .................................................................Wierzyciel: ............................................................
.............................................................
.............................................................
Dłużnik: ...............................................................
...............................................................
...............................................................

Sygnatura akt .................................


Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie niżej wymienionych kwot należnych na mocy wyroku sądowego z dnia ................................. o sygnaturze akt ........................., któremu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności na rzecz wierzyciela ..................................................... postanowieniem Sądu Rejonowego w ................................. o sygn. akt ........................................
1. należność główna: ................................................................................................................ zł
2. odsetki ustawowe za zwłokę liczone od dnia ........................................................................ .
3. koszty postępowania sądowego w kwocie ........................................................................... zł
4. koszty egzekucji w pełnej wysokości.

W celu wyegzekwowania należnych kwot składam wniosek o przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika przez zajęcie wierzytelności na tym rachunku, lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.
Wyegzekwowaną należność proszę przekazać na rachunek wierzyciela
.......................................................................................................................................................

..............................................................


Pliki do pobrania: