Przykładowy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

.......................................
(imię, nazwisko)
..........................................
(dokładny adres zamieszkania)
...........................................
PESEl

................................

Sąd Okręgowy w ..................................
Wydział...................................
w ..................................

 

Sygnatura akt .................................

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Wnoszę o:

zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o ................................................. przeciwko 

pozwanemu ..................................................................................................................................

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, iż jestem w trudnej sytuacji finansowej. Po śmierci mojej żony …………………….. samotnie wychowuję tróję dzieci, ponadto spłacam zaciągnięty kredyt hipoteczny zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z kosztów sądowych ponieważ nie jestem w stanie w żaden sposób ich ponieść. Ponadto nadmieniam, iż korzystam z pomocy społecznej. 

Wobec powyższego wniosek zaważam za zasadny.

..............................................................

 

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Oceń pismo