edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................
(imię, nazwisko)
..........................................
(dokładny adres zamieszkania)
...........................................
PESEl

......................................., dnia.....................


Sąd Okręgowy w ..................................
Wydział...................................
w ..................................

Sygnatura akt .................................


Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Wnoszę o:
zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o ................................................. przeciwko
pozwanemu ..................................................................................................................................


Uzasadnienie


Z uwagi na fakt, iż jestem w trudnej sytuacji finansowej. Po śmierci mojej żony …………………….. samotnie wychowuję tróję dzieci, ponadto spłacam zaciągnięty kredyt hipoteczny zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z kosztów sądowych ponieważ nie jestem w stanie w żaden sposób ich ponieść. Ponadto nadmieniam, iż korzystam z pomocy społecznej.

Wobec powyższego wniosek zaważam za zasadny.

..............................................................


Pliki do pobrania: