Przykładowa informacja o likwidacji działalności gospodarczej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Informacja o likwidacji działalności gospodarczej

Niniejszym pismem pragnę poinformować, że z dniem 30 października 2016 roku   ze względów osobistych zostałem zmuszony do likwidacji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Działalność tę prowadziłem w miejscowości …………………… przy ul. ………………………….., polegała ona na …………………………………… .

…………………………

 

Oceń pismo