Przykładowa informacja o zmianie składu osobowego spółki. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Informacja o zmianie składu osobowego spółki

Niniejszym pismem pragnę zawiadomić, że z dniem 31 października 2016 roku zostaje rozwiązana spółka cywilna ……………………………….. , która prowadziła swoją działalność w ………………………………………. . Od dnia dzisiejszego działalność pod nazwą „……………………………… „ będzie prowadzona przez: 

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

Pragniemy nadmienić, iż dotychczasowe miejsce prowadzenia działalności nie ulega zmianie.

…………………………………….

 

 

Oceń pismo