Przykładowa informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Niniejszym pismem pragnę poinformować, iż w dniu 28 października 2016 roku podpisałem umowę oraz powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów firmie „…………………….” z siedzibą w  ……………………………………. .

Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą  wszelkie niezbędne zapisy znajdować się będzie w wyżej wymienionym miejscu.

…………………………

 

Oceń pismo