edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowa informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.




……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

…….……………………..
(miejscowość i data)






Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..




Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów


Niniejszym pismem pragnę poinformować, iż w dniu 28 października 2016 roku podpisałem umowę oraz powierzyłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów firmie „…………………….” z siedzibą w ……………………………………. .
Księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na podstawie których dokonywane będą wszelkie niezbędne zapisy znajdować się będzie w wyżej wymienionym miejscu.




…………………………



Pliki do pobrania: