Przykładowa prośba o zaniechanie podatku od darowizny. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o zaniechanie podatku od darowizny

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o całkowite zaniechanie pobierania ode mnie podatku od darowizn w kwocie 3500 zł. Darczyńcą jest mój ojciec …………………. , który mieszkał w  ……………………………..  przy ul. ……………………………… . Przedmiotową darowizną jest połowa mieszkania, które zajmował.

Uzasadnienie

Powyższą prośbę motywuje tym, iż jestem osobą schorowaną, miesiąc temu miałem udar.  Moja żona jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy w …………………… . Na utrzymaniu mamy 2 córki. Powyższa kwota jest dla nas bardzo wysoka, w związku z czym nie stać nas na jej spłatę.

Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………..

 

Oceń pismo