Przykładowa prośba o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o zwrot podatku VAT przy nabyciu towarów do czynności całkowicie lub częściowo zwolnionych od podatku

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o zwrot podatku VAT za miesiąc październik 2016 roku w kwocie 5400 zł.

Uzasadnienie

Ja …………………………………….. oświadczam, że jestem pszczelarzem, w dniu …………………………. zakupiłem urządzenia do produkcji miodu zgodnie z fakturą nr ……………………………….. .

Pragnę zauważyć, iż działalność ta jest zwolniona z VAT.

…………………………..

 

[kkstarratings]