edge
x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP, którym można się wzorować przy pisaniu oświadczenia do podpisu przez pracownika. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.Miejscowość i dataOświadczenie o zapoznaniu si
z regulaminem pracy oraz zasadami BHP


Oświadczam, e zapoznałem si z treści Regulaminu Pracy ................................. (nazwa firmy) a take z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zostałem poinformowany o obowizku przestrzegania Regulaminu Pracy i odpowiedzialności porzdkowej w przypadku naruszenia jego postanowień.

Zostałem równie zapoznany z zakresem informacji objtych tajemnic zawodow oraz dotyczc przedsibiorstwa obowizujcymi na moim stanowisku pracy.


Podpis pracownika


Pliki do pobrania: