edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Pełnomocnictwa do pobrania i druku

Pełnomocnictwo to czynność prawna, zgodnie z którą mocodawca upoważnia daną osobę do wykonywania w jej imieniu czynności prawnych w zakresie sprecyzowanym w dokumencie. Aby pełnomocnictwo było poprawnie napisane powinno zawierać oświadczenie woli upoważniające określona osobę do podejmowania decyzji w imieniu upoważniającego. Istotne jest to aby pełnomocnik miał zdolności do wykonywania czynności prawnych w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

W niektórych szczególnych przypadkach prawnych pełnomocnictwo musi mieć ustawowo określoną formę. Czasem pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej poświadczonej podpisem urzędowym. Dlatego samo skorzystanie z naszych dokumentów nie gwarantuje sukcesu. Wskazane jest aby skonsultować się z zainteresowanymi, urzędnikami, lub prawnikiem.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w tym dziale mogą być użyte w dowolny sposób, jednak autorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w dokumentach.