edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
............................. dnia ..............................
Kierownik Urzędu Rejonowego
w ...............................................Wnioskodawca:
........................................................
zam. ...............................................
Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkęW oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku znajdującego się w …………………………………………………. przy ulicy ……………………………………
Inwestycję planuję zrealizować na stanowiącej moja własność działce budowlanej
nr ……………………………… położonej w ...........................................................................

..................................................
Podpis
Załączniki:
1. szkic usytuowania obiektu budowlanego
2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi