Przykładowy wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Kierownik Urzędu Rejonowego

w ...............................................

Wnioskodawca:

........................................................

zam. ...............................................

Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku znajdującego się
w …………………………………………………. przy ulicy ……………………………………

Inwestycję planuję zrealizować na stanowiącej moja własność działce budowlanej

nr ……………………………… położonej w ...........................................................................

 

 

..................................................

                                                                              Podpis

 

Załączniki:

1. szkic usytuowania obiektu budowlanego

2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi

 

[kkstarratings]