edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………………, dnia ……………………..


Prezydent Miasta …………………
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta
w ………………………….
 
Wnioskodawca: ……………………………
……………………………
……………………………
Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczysteNa zasadzie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami zwracam się z wnioskiem o:
- przeniesienie nieodpłatnie na moją osobę własności garażu nr 21, położonego w ………………………………. przy ulicy ……………………………, jako wybudowanego z własnych środków.
- oddanie znajdującego się pod nim gruntu o powierzchni ………….. m2 w użytkowanie wieczyste.Uzasadnienie 


Na mocy decyzji z dnia …………………. mój ojciec ……………………………… uzyskał pozwolenie na budowę garażu w ………………………… przy ulicy …………………. .
W dniu ………………………. podpisano umowę na dzierżawę garażu pomiędzy moim ojcem ……………………… a ZGM w …………………………. na okres 10 lat. Po upływie tej daty umowę słownie przedłużono aż do dnia dzisiejszego.
Decyzją Miejskiej Rady Narodowej z dnia ………………… roku wydano decyzję na użytkowanie przedmiotowego garażu przez mojego ojca.
Pismem z dnia …………………… ZGM w ………………………….. potwierdziło , że przekazano budynek w postaci garażu na moją rzecz.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

………………………..
podpis