Przykładowe zgłoszenie robót budowlanych. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Urząd Miasta

w ...............................................

Wnioskodawca:

........................................................

zam. ...............................................

Zgłoszenie robót budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) zgłaszam rozpoczęcie robót budowlanych w miejscowości …………………………

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

..........................................................

           Podpis

 

Załączniki:

1. szkic inwestycji

2. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi 

 

Oceń pismo