edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład gwarancji uregulowania zaległych płatności. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf......................., dnia ................
Adresat:..........................................

GWARANCJA UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI


Szanowna/y Pani. Panie,

mając na uwadze, iż spółce ..............................................................., która jest Pani/Pana dłużnikiem, w najbliższym terminie zostanie udzielona pożyczka pieniężna, poniżej podpisane osoby gwarantują niezwłoczne uregulowanie zaległych należności przez ww. spółkę.
Zadłużenie obejmuje: ......................................................... (wykaz zaległych faktur).Z wyrazami szacunku


……………………………………………………………………..
(podpisy)
Pliki do pobrania: