Przykład gwarancji uregulowania zaległych płatności. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

 

GWARANCJA  UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

Szanowna/y Pani. Panie,

mając na uwadze, iż spółce ..............................................................., która jest Pani/Pana dłużnikiem, w najbliższym terminie zostanie udzielona pożyczka pieniężna, poniżej podpisane osoby gwarantują niezwłoczne uregulowanie zaległych należności przez ww. spółkę.

Zadłużenie obejmuje: ......................................................... (wykaz zaległych faktur).

 

Z wyrazami szacunku

……………………………………………………………………..

(podpisy)

 

 

Gwarancja uregulowania zaległych płatności
Oceń pismo