Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

[Imię i Nazwisko Nadawcy]
[Adres]
[Telefon/E-mail]

[Data]

 

 

[Nazwa Instytucji/Organizacji]
[Adres]
[Telefon/E-mail]

Dotyczy: Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym pragnę poinformować o moich dochodach uzyskanych od organu rentowego w celu spełnienia wymogów dotyczących [określenie celu, np. uzyskania kredytu, stypendium itd.].

Informacje o Dochodach:
1. Rodzaj świadczenia: [np. renta, emerytura]
2. Nazwa organu rentowego: [np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych]
3. Numer identyfikacyjny świadczenia: [numer]
4. Wysokość miesięcznego świadczenia: [kwota w PLN]
5. Czas trwania świadczenia: od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia/brak daty zakończenia] 6. Łączna roczna kwota świadczenia: [kwota w PLN]

Załączam kopie dokumentów potwierdzających powyższe informacje: 1. Decyzja o przyznaniu świadczenia od [Nazwa organu rentowego]
2. Wyciąg z konta potwierdzający wpływy świadczenia

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji i jej uwzględnienie w ramach procedur związanych z [określenie celu, np. uzyskaniem kredytu, stypendium].

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jestem dostępny/a pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

 
 

 

 

 

 

Załączniki:
1. Decyzja o przyznaniu świadczenia
2. Wyciąg z konta

Z poważaniem,

[Podpis]
[Imię i Nazwisko Nadawcy]

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Wzoru Informacji o Dochodach Uzyskanych od Organu Rentowego Jest Dobrym Pomysłem?

Zdarza się, że różne instytucje finansowe, programy stypendialne czy nawet wynajmujący mieszkanie wymagają od nas potwierdzenia dochodów. Gdy źródłem tych dochodów jest organ rentowy, tak jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce, proces ten może wydawać się skomplikowany. Na szczęście, dzięki naszemu darmowemu wzorowi pisma informującego o dochodach z organu rentowego, możesz szybko i łatwo udokumentować swoją sytuację finansową. Oto kilka powodów, dla których warto z niego skorzystać, oraz praktyczne wskazówki dotyczące jego użycia.

Zalety Korzystania z Wzoru

Profesjonalizm

Dzięki wykorzystaniu gotowego wzoru, Twoje pismo będzie wyglądało profesjonalnie i zyska na wiarygodności w oczach odbiorcy.

Szybkość i Wygoda

Opracowanie takiego dokumentu od podstaw może być czasochłonne i stresujące. Skorzystanie z gotowego wzoru pozwoli Ci zaoszczędzić czas i nerwy.

Zgodność z Standardami

Nasz wzór jest przygotowany w taki sposób, aby być zgodny z powszechnie przyjętymi standardami i praktykami, co dodatkowo ułatwi jego akceptację przez różne instytucje.

Wskazówki i Porady

Dokładność Informacji

Zawsze podawaj dokładne i aktualne informacje. Błędy mogą spowodować opóźnienia lub problemy w dalszej procedurze.

Załączniki

Dołącz wszelkie wymagane załączniki, takie jak kserokopie decyzji o przyznaniu renty czy emerytury, wyciągi bankowe itd. To zwykle jest konieczne do potwierdzenia zawartych w piśmie informacji.

Weryfikacja

Przed wysłaniem pisma warto je dokładnie przejrzeć i ewentualnie pokazać komuś innemu do weryfikacji. Zawsze też warto zatrzymać dla siebie kopię wysłanego pisma.

Sposób Przesyłki

Rozważ różne sposoby przesyłki pisma — może to być list polecony, faks, czy też wiadomość e-mail z załącznikiem w formie skanu. Wybierz ten, który jest najbardziej odpowiedni w danym kontekście.

Potwierdzenie Otrzymania

Po wysłaniu pisma, warto uzyskać potwierdzenie jego otrzymania przez drugą stronę. Może to być mailem, SMS-em czy telefonicznie, w zależności od sytuacji.

Nasz darmowy wzór pisma informującego o dochodach uzyskanych od organu rentowego to nieoceniona pomoc w trudnym procesie dokumentowania swojej sytuacji finansowej. Jest to narzędzie, które z pewnością przyspieszy i ułatwi Ci załatwienie wielu formalności. Skorzystaj z niego i zyskaj pewność, że Twoje pismo spełni wszystkie wymagane standardy i będzie akceptowane przez instytucje, które tego od Ciebie wymagają.

Share This