Przykład informacji o niewłaściwym wystawieniu faktur. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:..........................................

 

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

Szanowna/y Pani/Panie,

Informuję, iż w ostatnim okresie na fakturach VAT nasiliło się popełnianie błędów w postaci ………………………………….. . Nieprawidłowości te powodują dodatkowy nakład pracy po naszej stronie. 

Zwracamy się z prośbą o dokładniejsze wypełnianie faktur celem wyeliminowania błędów. 

Adres siedziby naszego przedsiębiorstwa różni się od Biura Działu Marketingowego, a mianowicie:

Siedziba:

..................................................................(adres siedziby)

Biuro Działu Marketingowego:

...................................................................(adres biura)

 

Z poważaniem,

.......................................................

(podpis)

 

 

[kkstarratings]