Przykład informacji o otrzymaniu czeku bez pokrycia. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:..........................................

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA

Szanowna/y Pani/Panie,

w przykrością informuję, że czek o numerze ............................................., który został wystawiony w dniu .................... przez …………………………… został zwrócony przez bank z adnotacją „bez pokrycia”.

Z uwagi na to, że ww. czek został wystawiony w okresie około świątecznym, pragnę wierzyć, że doszło do drobnej pomyłki. Liczę na iż w najbliższych dniach otrzymam nowy czek na kwotę .......................... oraz dodatkowo ……………………………. Kwota ta stanowi koszty bankowe, które musiałem opłacić (jako dowód załączam kopię).

Dziękuję za szybkie wyjaśnienie pomyłki.

 

Z poważaniem,

.......................................................

(podpis)

 

 

Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia
Oceń pismo