Przykład odpowiedzi na zapytanie o zdolności kredytowej firmy. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ FIRMY

Szanowni Państwo,

w dniu ………….……… wpłynęło zapytanie dotyczące zdolności kredytowej firmy …………………………………. .

Z przykrością informujemy, iż nie polecamy Państwu powyższej firmy, która pomimo otrzymanych ulg w okresie ........................, nie dotrzymała zobowiązań i nie spłaciła kredytu w wyznaczonym i zaakceptowanym terminie.

Z tego powodu zmuszeni byliśmy do cofnięcia powyższej Firmie udogodnień i od dnia ............................................. współpracujemy z nimi jedynie za pomocą płatności gotówkowych. Tak wypracowany system zapewnia nam pewność wpływów z tej firmy.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

 

Odpowiedź na zapytanie o zdolności kredytowej firmy
Oceń pismo